Cookies - sušenky

1. Společnost Alvistav s.r.o., IČ: 17260400, se sídlem Klínová 620/1, Hulváky, 709 00 Ostrava, Spisová značka: C 89528 vedená u Krajského soudu v Ostravě, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, fungování webových stránek, v případě poskytnutí souhlasu, tak i pro marketingové účely

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@alvistav.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Tip: Přehledný a rychlý návod na to, jak zablokovat cookies ve vašem prohlížeči nejdete na tomto odkazu Jakzablokovatcookies.cz.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Krom Alvistav s.r.o., jsou shromážděné cookies soubory zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

10. Vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo: požadovat po Alvistav s.r.o., informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii, vyžádat si u Alvistav s.r.o., přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování, požadovat po Alvistav s.r.o., výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Alvistav s.r.o., v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Alvistav s.r.o., nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11. Co jsou to cookies, jejich skupiny a jaké konkrétní cookies sbíráme na tomto webu najdete v textu a tabulce níže.

Tip: rovnou si zde můžete zobrazit a případně upravit vaše preference ohledně cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách.

Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Hledáte vysněný domov?

Pomůžeme vám proměnit sen o novém domě ve skutečnost.