Výkopové a zemní práce

Image

ZZajišťujeme výkopové a zemní práce, a to hlavně pro kabelové trasy (veřejné osvětlení, telekomunikace, přípojky apod.), inženýrské sítě a přípojky (kanalizace, voda, plyn).

Dále poskytujeme stavební práce; výstavbu závorových systémů, výsuvných sloupků, zděných pilířů, ale i základových desek pro rodinné domy a jiné. V neposlední řadě poskytujeme dlaždičské práce, jako jsou výstavby nebo opravy chodníků (zámková dlažba, asfalt) a zhotovení zpevněných ploch.

image
image
 • Výkop a bagrování kabelových tras, inženýrských sítí, základů, přípojek
 • Výstavby závorových systémů, bariérových systémů, pilířů aj.
 • Výstavba a rekonstrukce SSZ (světelná signalizační zařízení) a KK
 • Zhotovení zpevněných ploch, chodníků
 • Vyhotovení základových desek pro rodinné domy
 • Zásyp a hutnění výkopů
 • Přesun, odvoz a uskladnění zeminy, sutí a jiného materiálu
 • Dodávka materiálu
 • Demoliční práce
 • Projekční a inženýrské činnosti
 • V rámci společnosti zajištění kompletního elektro zapojení (např. elektro přípojka, osvětlení, apod.)

S výše uvedeným zajišťujeme i dodávku samotného materiálu (dle potřeb zákazníka), dopravu, odvoz suti a kompletní kontejnerové služby. Naše projekty provádíme s co největší úctou k životnímu prostředí a spokojenosti zákazníka s maximálním ohledem na všechny dotčené subjekty.

Domluvte si s námí schůzku pomocí formuláře a nechte nás pomoc vám!

 • Front Brakes Repair $225.95 Plus Parts
 • Rear Brakes Repair $225.95 Plus Parts
 • Axle $225.95 Plus Parts
 • Starters / Alternators $225.95 Plus Parts

Hledáte vysněný domov?

Pomůžeme vám proměnit sen o novém domě ve skutečnost.